SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT ANSÖKA

Jag heter Karin Czubala och arbetar som jurist här på God Assistans. Jag vet att det inte alltid är så enkelt att ansöka om personlig assistans och jag hjälper dig gärna genom denna process. För att få ett rättvist beslut är det viktigt att det blir rätt från början. Ibland hjälper det inte ens att göra rätt från början och då kan jag även hjälpa dig med en överklagan. Att anlita mig är naturligtvis kostnadsfritt. Vill du ansöka om personlig assistans eller är du osäker om du har rätt till det?

1. Kontakta mig så kommer jag hem till dig och går igenom dina eller ditt barns hjälpbehov tillsammans. Om jag bedömer att det finns möjlighet för dig att få ett beslut om personlig assistans tecknar vi ett avtal och fullmakt så att jag kan företräda dig i denna process.

2. Du får skriva under ansökan om personlig assistans till såväl kommunen som försäkringskassan. Dessa ansökningar skickas in omgående eftersom det kan vara ganska lång handläggningstid hos myndigheterna. Anledningen till att man skickar ansökan till båda myndigheter är att det inledningsvis kan vara svårt att veta vilken myndighet som ska ha kostnadsansvaret. Det kan också vara så att kommunen tillfälligt beviljar ett beslut i avvaktan på försäkringskassans beslut.

3. Ett nytt läkarintyg och en ADL-bedömning är viktigt för att få ihop en bra ansökan. Det är även viktigt att läkaren och/eller arbetsterapeuten i sitt intyg formulerar sig på ett sådant sätt som gör att det tydligt framgår att det finns ett behov av personlig assistans.

4. När vi tillsammans gått igenom dina hjälpbehov sammanställer jag en behovsbeskrivning som du får läsa igenom och godkänna. Den skickas sedan in som en komplettering till din ansökan tillsammans med dina intyg till kommunen och/eller försäkringskassan.

5. Myndigheterna vill träffa dig och/eller ditt barn och både försäkringskassan och kommunens handläggare kommer hem till dig för ett hembesök där de går igenom din ansökan. Jag är gärna med på mötet om du vill det. Mötet brukar ta 1-2 timmar.

6. Myndigheterna skickar ut förslag till beslut till både dig och mig och vi går igenom förslaget och jag hjälper dig att lämna in eventuella synpunkter.

7 . När beslut kommer från kommunen och/eller försäkringskassan diskuterar vi detta tillsammans. Är du inte nöjd med ditt beslut hjälper jag dig att överklaga ärendet. Är vi överens om att det är ett bra beslut går du tillsammans med er kundansvarige igenom beslutet och planerar för hur vi kan ordna den bästa assistansen just för dig.

 

 

Kontakta oss för mer information

Namn*:
E-mail*:
Telefon:
Ärende*:

*Obligatoriska fält