ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER UTFÖRARE AV DIN ASSISTANS

Att välja vem som ska utföra din assistans kan vara svårt och många faktorer spelar in. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning och inte enbart lita på intryck och känsla. Därför vill vi på God Assistans gärna ge dig några goda råd och tips som hjälper dig att göra ett bra val! 

 

EKONOMI – FÅ INSYN VAD PENGARNA ANVÄNDS TILL

Ekonomi är kanske inte det första man tänker på vid val av anordnare men ekonomin är mycket viktig för hur din assistans utförs. Som kund ska du ha stor möjlighet att påverka hur pengarna används och det du främst bör titta på är avgifter och rapportering. Vissa anordnare tar en fast administrativ avgift medan andra har rörlig avgift vilket i praktiken innebär att ”de tar det som blir över”. Kontrollera också att anordnaren erbjuder öppen och regelbunden redovisning där det tydligt framgår vad assistansersättningen används till. 

 

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA UTFORMNING AV DIN ASSISTANS

Som kund ska du självklart ha stort inflytande över hur assistansen utformas och möjlighet att själv välja dina assistenter. Anordnaren ska ge dig stöd i alla delar som rör bemanning, rekrytering, schemaläggning, redovisning och rapportering.

 

AVTAL

Om du inte känner dig nöjd och vill byta anordnare är det avtalets uppsägningstid som bestämmer hur snart ett byte kan ske. En normal uppsägningstid ligger mellan 4-12 veckor så kontrollera vad anordnaren har för uppsägningstid. Eventuella bindningstider som är längre än uppsägningstiden skall du helst undvika helt!

 

JURIDISKT STÖD

Att få juridisk hjälp med ansökningar, beslutsomprövningar och andra myndighetskontakter underlättar mycket. Kontrollera därför om möjligheten att få juridiskt stöd ingår, undersök även om detta stöd medför en extra kostnad eller inte.

 

UTBILDNING

Att du som kund och dina assistenter har rätt utbildning är viktigt både för en god arbetsmiljö och kvaliteten i assistansen. Kontrollera vad anordnaren har att erbjuda och ställ krav på tillgång till utbildning.

 

KOLLEKTIVAVTAL – TRYGGHET FÖR DINA ASSISTENTER

Kollektivavtalet är en trygghet för dina assistenter som reglerar anställningsvillkor, lönesättning samt innehåller försäkringar och pension. Kontrollera att kollektivavtal finns, om inte bör du noga undersöka anordnarens villkor eller helt enkelt välja ett annat alternativ!

 

FÖRETAGET

Alla företag finns av en anledning och det är viktigt att ta reda på varför man driver ett assistansbolag. Finns en story som berättar företagets bakgrund kan du avgöra hur den passar dig. Titta också på företagets värderingar och känn efter om du delar dessa. 

 

MEDARBETARE

För att du ska få en bra service krävs engagerade, kompetenta och tillgängliga medarbetare. Din kontaktperson är den enskilt viktigaste personen för din assistans och det kan skilja mycket på hur många kunder varje kontaktperson har. Vårt tips är att ställa frågor och be att få prata med din blivande kontaktperson innan du väljer att bli kund.

 

REFERENSER

Att höra andras åsikter är betydelsefullt och ger en bra bild av om företaget håller vad dom lovar. Om du kan så prata med andra som är kunder och sök information i sociala medier, forum m.m. 

Tips på bra länkar för information:

Assistanskoll En sida som jämför anordnare inom assistans. Det är dock anordnarna själva som lämnar in uppgifterna vilket man bör tänka på.

Alla bolagEn sida där du kan få information om själva bolaget, resultat, storlek och ägarstruktur.

Lycka till i ditt val av anordnare!

Kontakta oss för mer information

Namn*:
E-mail*:
Telefon:
Ärende*:

*Obligatoriska fält