EKONOMI & AVTAL

Många tycker inte det är speciellt roligt att prata om ekonomi. Framförallt inte när det gäller assistans.  Men även om man inte tycker det är roligt att prata om ekonomi så är det trots allt viktigt. När det gäller assistans är ekonomin själva grunden för att du som kund ska kunna få en god assistans. Hur fungerar det då?

 

FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT – GRUNDEN FÖR DIN ASSISTANS

Grunden för din assistansekonomi är ditt beslut från Försäkringskassan. Här anges hur många timmar personlig assistans du har fått beviljad per sexmånaders period. Den perioden kallas för avräkningsperiod. Om du har tex ett beslut på 2.500 timmar per sexmånadersperiod kan du aldrig använda mer än 2.500 timmar. Även om du har använt mindre timmar den föregående sex-månadersperioden så kan du inte ”flytta över” dessa timmar till nästa period.

 

SCHABLONBELOPP  – 291 KR PER TIMME

För varje timme assistans du har blivit beviljad betalar Försäkringskassan ut ett schablonbelopp. Detta är 291 kr per timme (2017). Schablonbeloppet justeras för att kunna möte t.ex höjda löner och inflationen. Det finns också möjlighet att få ett förhöjt belopp om inte schablonbeloppet räcker till. Schablonbeloppet är nu under utredning och det finns inga besked ännu om vad det kommer hamna på för 2018.

 

VAD SKA SCHABLONBELOPPET TÄCKA?

Schablonbeloppet ska täcka lön och lönebikostnader (ca 80-85%), assistansomkostnader (ca 1-3%), utbildning (1-5%) och vår administration (10%). Hur stor del av detta som går till respektive område varierar beroende på kundens behov. Vissa kunder har t.ex ett stort utbildningsbehov för sina assistenter och behöver därför lägga mer pengar på utbildning. Vissa har högre lönekostnader än andra pga mycket OB-ersättning osv.

 

EKONOMIRAPPORT – EN GARANT FÖR DIN TRYGGHET

För att du som kund ska ha koll på din ekonomi så tar vi fram en ekonomisk rapport varje månad som du får via mail. Här kan du se hur många timmar du har kvar att nyttja för avräkningsperioden, hur stor ”buffert” du har att använda till utbildning och omkostnader. På så sätt kan du få överblick och bättre planera din assistans. Har din assistansanordnare en ekonomisk rapport? Om inte, se till att få en så att du får en inblick i vad assistansersättningen går till.

 

KUNDAVTAL GOD ASSISTANS

Klicka här för för att se hur vårt avtal för dig som kund ser ut.

Kontakta oss för mer information

Namn*:
E-mail*:
Telefon:
Ärende*:

*Obligatoriska fält