ASSISTANS FÖR BARN

Barn har rätt till personlig assistans precis som alla andra. Som förälder kan det vara tufft att att bestämma sig för att ansöka om personlig assistans. Att själv ta hand om sitt eget barn oavsett barnets funktionshinder är något som sitter djupt rotat hos många föräldrar.  Vi på God Assistans vet själva hur tufft detta kan vara. Att ta steget att söka om assistans för sitt barn kan därför ta tid. Det kan också vara svårt att veta om ens barn har rätt till personlig assistans. Var går gränsen mellan mitt naturliga ansvar som förälder och möjligheten att få hjälp av en personlig assistent? Om du är osäker på om ditt barn är berättigad till personlig assistans kontakta oss.

Det som är viktigt att veta är att du som förälder också kan arbeta som personlig assistent åt ditt barn. 

ROLLEN SOM ASSISTENT

Det ställer ofta lite extra krav på att arbeta som assistent åt barn. Assistenten ska fungera som barnets förlängda armar och ben och göra som barnet vill. Det kan göra att det uppstår lite speciella situationer gentemot barnets föräldrar. Om barnet vill göra något som föräldrarna inte vill (tex vara ute och leka i snön) ska assistenten göra det barnet önskar. Assistentens roll är inte heller att uppfostra barnet. Det är föräldrarnas uppgift. Det är därför viktigt att du som assistent är lyhörd och att du har en bra dialog med föräldrarna.

Kontakta oss för mer information

Namn*:
E-mail*:
Telefon:
Ärende*:

*Obligatoriska fält