Information från God Assistans med anledning av Covid-19, Coronaviruset

Vi på God Assistans följer noga händelseutvecklingen vad gäller Coronavirusets spridning.

Vi arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer.

I dagsläget (2 mars) finns 14 konstaterade fall av Covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken som måttlig att smittan ska spridas i Sverige.

Enligt myndigheten smittar coronaviruset när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Det finns i nuläget inget som visar att personer smittar under inkubationstiden som är 2-14 dagar.

Om man har varit i riskområden ska man vara uppmärksam på eventuella symptom och genast kontakta 1177 Vårdguiden.

Symptom är luftvägssymptom, feber och hosta.

God Assistans åtgärd i detta läget är att vi frågar de assistenter som är på intervju om de vistats i något av riskområdena den senaste månaden innan vi presenterar assistenten för eventuell kund.

Riskområden är följande:

  • Kina
  • Italien (Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna och Veneto)
  • Iran
  • Sydkorea

I övrigt är det viktigt att alla anställda följer de hygienrutiner som i vanliga fall råder inom omsorgsarbete.

För vidare information hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida.